Foste și viitoare capitale europene ale culturii

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Foste și viitoare capitale europene ale culturii

DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE

Foste și viitoare capitale europene ale culturii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 167 alineatul (5)…

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul