Expoziţie Cătălin Bălescu – Studii despre manierism

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Evenimente > Expoziţie Cătălin Bălescu – Studii despre manierism

Muzeul de Artă Timișoara organizează joi, 10 martie a.c., de la ora 18, la Palatul Baroc din Piaţa Unirii, Timișoara, vernisajul expoziţiei

Cătălin Bălescu – Studii despre manierism

În cadrul vernisajului, vor lua cuvântul prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu și prof. univ. dr. Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timișoara.

Cătălin Bălescu (n.1962 la Brad, Hunedoara), a studiat Pictura la Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu” din București. Are o activitate prodigioasă, atât în domeniul artelor plastice – cu expoziţii personale și de grup în Copenhaga, Milano, Beijing, Bangkok, Taipei sau București, numeroase premii și burse – cât și în domeniul învăţământului și cercetării, fiind profesor în cadrului departamentului de pictură al Universităţii Naţionale de Arte din București, iar din 2012 rector al aceleiași instituţii.

“Expoziţia lui Cătălin Bălescu este o selecţie din propria creaţie care se vrea sugestivă pentru ori­entările artistice ale şcolii de artă bucureştene. Ea probează în ce măsură arta creată în vecinătatea noastră imediată intră în competiţie ori se aşează printre creaţiile similare din România şi din Europa. Ea reprezintă o ocazie unică în felul ei pentru că oferă şansa confruntării câtorva stiluri, teme, idei şi mesaje. Sunt sigur că expoziţia va deschide un dialog amplu şi netrucat între artist şi public, sugerând o viziune asupra tragismului uman, invitând privitorul să‑şi însuşească un cod estetic particular, consonant provocărilor timpului nostru. […] Artistul caută răspuns propriilor interogaţii, contradicţiilor şi aspiraţiilor sale şi ale societăţii în care trăieşte. Creaţiile lui Cătălin Bălescu pot fi percepute ca o discontinuitate sau ca o ruptură în continuitate. În cazul lor, descoperim o mitologie a rupturii iniţiatice, acea metaforă religioasă (Pierre Bourdieu) ce mă duce cu gândul la o cultură nu doar artistică, ci şi literară, religioasă, la o reflecţie filozofică şi pe care autenticul artist o caută de fiecare dată”. (Victor Neumann)

“Distanţa ce separă atelierul pictorului Cătălin Bălescu de muzeul timişorean nu va fi anulată decât în momentul vernisajului expoziţiei. Până atunci, singura verigă de legătură o reprezintă vede­rea—prin excelenţă barocă—a tablourilor realizată de artist cu o oglindă convexă, ce face parte din instrumentarul său preferat. Lumea picturii sale văzute prin intermediul oglinzii reprezintă pentru mine o metaforă barocă prin excelenţă şi totodată un Auftakt al spectacolului expoziţional ce va urma. Acesta va sta cu siguranţă sub semnul unei fericite excepţii: căci dacă, de obicei, arta contemporană se insinuează prin contrast în ambianţa încărcată stilistic şi istoric, în cazul de faţă, pictura va dialoga firesc, armonic cu spaţiul baroc în care se va instala în mod suveran”. (Ruxandra Demetrescu)

„Parcursul creator al lui Cătălin Bălescu străbate, în mod hotărât, teritoriile picturii înseşi. Acestea i se înfăţişează artistului aidoma unei împărăţii pe care, străbătând‑o, îi este dat să se apropie—cu fiece pas pe care‑l schiţează—de însăşi inima ei. Un drum despre care mă grăbesc să adaug că este complex, presărat cu primejdii. Ceea ce însemnă că artistul îşi ocheşte necontenit ţinta, scrutând‑o cu străşnicie. Având intuiţia şi inteligenţa creatoare de partea sa, Bălescu se apropie asimptotic de ceea ce aş numi esenţă a actului creator. Faptul se cere, fireşte, tălmăcit. Pentru Cătălin Bălescu, înstăpânirea asupra domeniului picturii nu este o aventură ce ţine cât un anotimp, ori poate o zi din viaţa artistului, ci un proces îndelungat, care îşi are legile sale fireşti de creştere, nodurile şi încrengăturile sale. Nişte încrengături ce urmăresc într‑un chip aproape metodic înseşi meandrele actului cunoaşterii. E limpede că amintitul act nu e lipsit de surprize. Unele dintre acestea—pitite în golful meandrelor‑idei—sunt în măsură a descumpăni ori se vădesc dureroase de‑a dreptul. Totuşi, descumpănirea şi durerea vin însoţite de răsplăţi spirituale dintre cele mai îmbelşugate şi mai pure. Practica artistică—după cum bine se ştie—e tot o formă a cunoaşterii, iar Cătălin Bălescu, în mod hotărât, ţine seamă, în tot ceea ce face, de învăţătura leonardescă, potrivit căreia La pittura e una cosa mentale”. (Cristian-R. Velescu)

Expoziţia Studii despre manierism va fi deschisă publicului Muzeului de Artă Timișoara până în data de 26 aprilie 2016, putând fi vizitată zilnic între orele 10-18 (luni închis).

Acest eveniment susţine candidatura orașului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Muzeul de Artă Timișoara
tel. 0256/491592
fax. 0256/491582
www.muzeuldeartatm.ro
https://www.facebook.com/muzeuldeartatm

unnamed

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul