Claudiu Cobilanschi Solo Show / Galeria Calina / 23 noiembrie / Timişoara

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Evenimente > Claudiu Cobilanschi Solo Show / Galeria Calina / 23 noiembrie / Timişoara

Galeria Calina are plăcerea să prezinte

Solo Show Claudiu Cobilanschi

A PHENOLOGICAL APPROACH TO SYLVICULTURE AND ITS FOLLOWERS

 

23 Noiembrie 2015 – 7 Ianuarie 2016

Deschiderea: Luni, 23 Noiembrie 2015, 18.00

 

Cum a rezolvat Cobilanschi poezia naturii

După lupta de guerilla cu arta și cu instituţia de artă Claudiu Cobilanschi se radicalizează asupra istoriei pedagogiei silvice / egal natura / din Timișoara și nu numai. Măsurată silvic natura este perceptivă și evocativă. Cu o topică diversă: plante, culoare, nori, vreme, morfologie, geologie, fenomenologie. Ce îl determină pe un artist antrenat cu subiectele puterii politice să accepte o întâlnire aproape intimă cu natura? Aparatele lui de cercetare sunt ochiul, intuiţia și imaginaţia. Descrierile rămân artistic subiective, cu forme de idealism filosofic. Stilul este cel al integrării personalităţii artistului și al unui fel de grijă care aduce soliditate. Concepţia poetică intuitivă este disponibilă pentru înţelegerea analitică. Nu este o experienţă este o idee. Gândirea este mai interesantă decât cunoașterea, dar nu așa de interesantă ca observaţia. Gândești, cunoști, observi. Istoria pedagogiei silvice / egal natura / devine o construcţie intelectuală pentru lucrurile din natură. Natura rămâne independentă, eternă, spirituală.

Claudiu Cobilanschi trăiește și lucrează la limita nesigură dintre arta și media, folosind ca jurnalist diverse medii vizuale și beneficiind ca artist de conflictele acestora. Testează aceste limite în diverse spaţii alternative ParadisGaraj, Die Kunsthalle, Platforma și Salonul de Proiecte / Anexa MNAC, București, Depo Instambul, Kunsthalle Winterthur, NBK Saar, Motorenhalle Dresda ș.a. – Liviana Dan

How did Cobilanschi solve the poetry of nature

After the guerilla disputes with art and art institutions, Claudiu Cobilanschi becomes more radical when referring to the history of forest pedagogy/equaling nature / in Timisoara and not only. Measured from this viewpoint, nature is perceptive and evocative, emphasizing a distinct topic: plants, colour, clouds, weather condition, morphology, geology, or phenomenology. What can make such an artist, stimulated by the subjects of political power, accept an almost intimate encounter with nature? His research skills are represented by his eye, intuition and imagination. His descriptions are still artistically subjective, suggesting forms of philosophical idealism. His style reflects the integration of the artist’s personality and the solicitude which expresses solidity. The intuitive poetic conception is needed in the analytical comprehension. It is not an experience, it is an idea. Deliberation is more interesting than knowledge, yet not as interesting as observation. You think, you know, you observe. The history of forest pedagogy / equaling nature / becomes an intellectual construction for the things in nature. Nature remains independent, eternal, spiritual.

Claudiu Cobilanschi lives and works at the uncertain limit between art and media; thus, as a journalist, he uses different visual contexts and, as an artist, he benefits from their conflicts. He is testing these limits in various alternative spaces – ParadisGaraj, Die Kunsthalle, Platforma and Salonul de Proiecte / the MNAC, Bucharest, Depo Instambul, Kunsthalle Winterthur, NBK Saar, Motorenhalle Dresda etc. – Liviana DanGaleria Calina este un spaţiu independent, dedicat artei contemporane

Galeria Calina susţine Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul