Şiruri secvenţiale – prima schiţă desenată de Brâncuşi pentru Coloana Infinitului va fi expusă, în premieră, la Timişoara

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Evenimente > Şiruri secvenţiale – prima schiţă desenată de Brâncuşi pentru Coloana Infinitului va fi expusă, în premieră, la Timişoara

Șiruri secvenţiale

Curatori: Rainald Schumacher & Nathalie Hoyos
Muzeul de Artă Timişoara 3-31 octombrie, 10:00-18:00 (luni închis)

Expoziţia Şiruri secvenţiale din cadrul Muzeului de Artă Timișoara este un omagiu adus lui Constantin Brâncuși și un element important în structura Art Encounters.

Manifestarea își ia ca punct de plecare forma estetică și principiul ce stă la baza Coloanei infinite, realizată la Târgu Jiu, în 1938. Cu excepţia unei mici fotografii în care Constantin Brâncuși a redat poziţia coloanei pentru inginerul care coordona lucrarile de instalare și prietenul său deopotrivă, Ștefan Georgescu-Gorjan, artistul nu este deloc prezent în expoziţie. Coloana înaltă de 29,3 metri, alcătuită din 15 elemente romboidale, cu un semiromboid în vârf, servește ca referinţă directă pentru unele dintre exponate. În plus, Coloana infinită este, pentru noi, un criteriu de selecţie în funcţie de care am ales lucrările ce urmau să fie expuse. Expoziţia însăși este parte a unui astfel de Şiruri secvenţiale. Ea urmărește ideea infinitului, cea pe care Brâncuși, prin repetarea unor elemente similare, a dus-o, concret, până la o înălţime considerabilă pentru ca, prin înjumătăţirea ultimului element romboidal, s-o lase, abstract, nesfârșitului. Expoziţia conţine proiecte artistice care, formal și conceptual, dacă altfel nu, i se aseamănă. Investigaţiile noastre de teren, cele pe care le-am împrumutat de la arheologie, presupun o metodică prin care lucrări din diverse contexte tematice sunt dispuse confrontativ, pe baza unor puncte comune, comparabile, pe care, totuși, le au. Pe lângă infinitul linear care pătrunde în lumea noastră, din infinit venind, și apoi o părăsește tot spre infinit îndreptându-se, – tot așa cum o face și Coloana -, prim-planul aparţine fenomenelor ciclice. Întâmplări recurente, care se înșiră ca mărgelele și, tot ca șirul lor, n-au început și n-au sfârșit. Multe dintre fenomenele naturale ţin de astfel de întâmplări repetitive. Timpul care trece are, pe lângă nesfârșirea lui lineară, și trăsătura unei repetiţii ciclice.

O meditaţie ce-și caută structuri leagă și unește fenomene și întâmplări disparate, transformându-le în succesiuni cauzale și temporale. Iau naștere, astfel, naraţiuni structurate care dezvăluie, cronologic, o istorie și care își fac din faptul petrecut o premisă a ceea ce are să urmeze.

Atât timp cât această procedură pe care am adoptat-o pare să fie una raţională, dorim ca, prin intermediul expoziţiei Şiruri secvenţiale să propunem şi o altă abordare, una paralelă. Pledăm, astfel, pentru simultaneitate, aceea a derulării istorice a operelor artistice cu prezenţa lor actuală, pentru un aici și acum al fiecărei opere de artă. Prezenţa aceasta rezidă în forţa estetică pe care opera o desfășoară în momentul perceperii ei și pe care, rezonând cu impresia ei senzorială, o radiază în reflecţie. Important pentru noi nu este, așadar, să stabilim o legătură cauzală între lucrările expuse, ci să indicăm asupra faptului că toate lucrările au fost create dintr-unul și același interes, dintr-o fascinaţie comună. Şiruri secvenţiale ridică, astfel, și problema perenităţii existenţei umane, a arcului temporal în care este cuprinsă viaţa unui om. Adică una dintre problemele fundamentale ale artei. (Rainald Schumacher / Nathalie Hoyos)

expozitii_sequential
Sursa: http://www.artencounters.ro/exhibit/?q=Sequential&lang=ro

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul