Conferinţa internaţională CONCEPTUALIZAREA MODERNITĂŢII ÎN CULTURILE CENTRAL ŞI SUD-EST EUROPENE. NOŢIUNI, DISCURSURI, LIMBAJE

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Evenimente > Conferinţa internaţională CONCEPTUALIZAREA MODERNITĂŢII ÎN CULTURILE CENTRAL ŞI SUD-EST EUROPENE. NOŢIUNI, DISCURSURI, LIMBAJE

Centrul de Studii Avansate în Istorie, Şcoala Doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală <Reinhart Koselleck> din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi Institutul de Istorie al RWTH Aachen, organizează la Timişoara în zilele de 8-11 octombrie 2014 conferinţa internaţională cu titlul Conceptualizarea modernităţii în culturile central şi sud-est europene: noţiuni, discursuri, limbaje.

Cercetările dedicate istoriei conceptelor şi istoriei conceptuale în Germania postbelică de echipe interdisciplinare precum acelea create de Reinhart Koselleck şi de colegii săi au contribuit la schimbarea perspectivelor asupra istoriei şi istoriografiei, a înţelegerii rolului evoluţiei limbilor şi limbajelor social-politice în cultură şi în viaţa societăţii. Cercetările istoriografice, lingvistice şi antropologice au îmbogăţit perspectivele interpretative.

Conferinţa internaţională avînd ca temă Conceptualizarea modernităţii în culturile central şi sud-est europene: noţiuni, discursuri, limbaje vizează studiul şi înţelegerea particularităţilor culturale, sociale şi de gîndire politică din regiunile în discuţie, problematizarea istoriei, coabitarea grupurilor culturale, geneza identităţilor statale moderne, evoluţia social-politică. Ea îşi propune ca prin cercetări temeinice şi prin scrieri cu un profil interdisciplinar să contribuie la clarificarea diferenţelor şi similitudinilor noţionale şi conceptuale europene izvorîte din abordări dicotomice (local-naţional, naţional-european, centru-periferie, noi-voi, prieten-duşman).

Lucrările conferinţei Conceptualizarea modernităţii în culturile central şi sud-est europene: noţiuni, discursuri, limbaje prezentate în limba engleză se vor axa pe următoarele teme: pluralitatea culturală şi codul identitar al Europei Centrale şi de Sud-Est în secolele al XVIII-lea-al XX-lea; limbile şi ambivalenţele acestora; moştenirile diverse identificabile în evoluţia vieţii sociale şi înţelese prin circulaţia cărţii şi a ideilor, prin mijlocirea  artei, muzicii, arhitecturii, vestimentaţiei, limbajelor cotidiene; aşezarea în interval, între Orient şi Occident şi, deci, eterogenitatea social-culturală a  regiunilor, conceptul de liminaritate. Astfel, pot fi studiate o mulţime de concepte, politicului revenindu-i un rol secundar în reconstrucţia fenomenelor trecutului. Atenţia se va îndrepta spre inovarea scrisului istoric, transferul şi posibilele adaptări metodologice şi conceptuale koselleckiene în abordarea fenomenelor Europei Centrale şi de Sud-Est.

Toţi cei interesaţi sunt invitaţi la Universitatea de Vest din Timișoara, Biblioteca ”Reinhart Koselleck” & biroul 156 să audieze prelegerile și comunicările din cadrul celei de a treia conferinţe internationale de istorie conceptuală ce va avea loc în zilele de 8-11 octombrie 2014 sub egida Centrului de Studii Avansate în Istorie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara.

Prof. dr. Victor Neumann,  Prof. dr. Armin Heinen

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul